Heart Consult

Re-Minding Your heart

Har du brug for mere energi, balance og nærvær i hverdagen? 

Heart Consult har til formål at give dig rum og tid til at konsultere hjertets stemme og at integrere dets budskaber i en travl og presset hverdag ved at kombinere mindfulness og heart-consulting. 

Heart Consult er målrettet dig, der bor i Midtjylland, har en professionsuddannelse, og/eller et arbejde målrettet andre menneskers sundhedsmæssige, personlige og faglige udvikling. 

Men alle andre er også meget velkomne.   heart

 

Helhed. Nærvær. Udtryk.

Navnet Heartconsult dækker over, at jeg inviterer dig til at fokusere din bevidsthed på andet og mere end din indre dommer og analysator, men i stedet opdyrker en evne til at "tænke med hjertet" ved at være opmærksom på, hvad der er føles hjemligt for dit hjertes sanse-apparat.

Heart-consulting betyder at lære at kommunikere med hjertet, at sanse med det og at nå frem til en harmoni med, hvad det fortæller. Også når der er smerte, savn og lidelse med i oplevelsen.

- Jeg tilbyder samtale med brug af mindful faglig supervision og livscoaching - individuelt og i grupper.

- Du kan også vælge et forløb med en dyberegående psykoterapi, hvor vi inddrager mere af din livshistorie. Vi aftaler varighed pr gang og pris, når du kontakter mig.

                                                                                   heart

Lys i hjertet - meditation

Først og sidst kan du komme her for at komme i gang med at meditere på kilden til lys i dit hjerte.

Meditation er en fornøjelse på højde med leg og vil altid være vederlagsfri. Jeg introducerer dig gennem et åbent tilbud om kropscanning, afslapningsøvelse og meditation samt en gåtur i Ry's natur. Hvis vi da ikke aftaler en fælles gratis time- eller dags-retreat til hærvejen eller Meditationscenteret i Vrads Sande. 

 

                                                                                   heart

Kollektiv Indsats - en naturlig vej

Jeg tilbyder naturligvis også oplæg om meditation i forhold til livskvalitet, stress-håndtering og resiliens med kollektiv praktisk introduktion til meditation på arbejdspladsen. Gerne sammen med andre frivillige fra Heartfulness-organisationen. Sammen arrangerer vi også gerne ophold med retreat og eventuelt personaleudvikling på Vrads Sande for organisationer og virksomheder mod betaling for opholdet - al instruktion vil stadig være vederlagsfri. 

 

                                                                                    heart

Min målsætning for alle

kan ikke beskrives bedre end med denne anbefaling fra Annemarie Flint-Bjerre: "Det var så vigtigt for mig virkelig at føle mig mødt og forstået.... Nu her, senere, kan jeg bevæge mig fremad i livet og møde udfordringer med fornyet styrke og optimisme."