Heart Consult

Re-Minding Your heart

Arbejde og uddannelse

Jeg arbejder i dag primært som frivillig med introduktion af heartfulnessmediation i Danmark. Det er den måde, jeg ønsker at takke Universet og mine læremestre for at måtte være mig. 

Derudover er jeg censor på nogle offentlige uddannelser: sygeplejerske, pædagog, diplom i socialt arbejde og i vejledning samt i akademiuddannelsen i socialpædagogik på UC Syd.

Jeg lukkede min klinik, Heart Consult midlertidigt i 2016 for at kunne gå på efterløn og koncentrere mig om min nærmeste familie i et par år, hvor der har været brug for det. Nu ser jeg frem til at åbne igen i 2019 og håber, at mine klienter vil være interesserede i at bruge tid på også at lære at meditere - stadig gratis selvfølgelig. 

Jeg bruger ikke meditation direkte i mit arbejdsliv i det offentlige, men min meditationspraksis hjælper mig til at præstere en levende og meningsfuld undervisning og en menneskelig eksaminering. Det gør det også lettere at prioritere mellem opgaver. Og til at acceptere, tilgive samt tage ved lære og handle med empati, når jeg gør ting "forkert" for andre og mig selv.

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1979, blev seminarielærer i sundhedsfag på pædagoguddannelsen i 1981, og har siden efteruddannet mig teoretisk og praktisk indenfor psykoterapi og kommunikation.  

Jeg er cand. mag. i Socialantropolog og Etnografi med sidefag i Indvandrerstudier fra Moesgaard i Århus (AU). Jeg er desuden master i Professionsudvikling fra Pædagogisk Universitet.

Mit speciale er paradoksal metakommunikation med afsæt i antropologen Gregory Bateson. Desuden er jeg inspireret af Victor Turner - også antropolog. Udover at Bateson har inspireret cybernetikken (IT-teori), når både han og Turner langt udenfor antropologien. De bliver begge citeret og anvendt indenfor psykologi, teatervidenskab og religionsvidenskab på grund af deres arbejde med symbolske udtryksformer - terapi, drama, ritual, billedkunst. 

Udover min teoretiske baggrund har jeg fulgt korte og lange uddannelsesforløb i:

- jungiansk analyse

- sandplay

- gestaltterapi

- psykodrama

- Personal Totem Pole Proces

- ikke-voldelig kommunikation ("girafsprog")

- kunstterapi

- kraniosakral massage

- zoneterapi

- shamanistiske ceremonier. Jeg er her særligt inspireret af metoden "talking stick", der ofte indgår i både svedehytte, pibeceremoni og healingsseancer. 

Udover, at jeg altså har mediteret siden 1. maj 1986 indenfor rammerne af SRCM - også kaldet Sahaj Marg (Den naturlige Vej - på Sanskrit)