Heart Consult

Re-Minding Your heart

Vederlagsfri og ansvarsfuld intro til heartfulness-meditation

Heartfulness-meditation introduceres med få ord og meget praksis. 

Nogle mennesker vil gerne forsøge at meditere på egen hånd før de involverer sig med en anden eller går ind i et organiseret fællesskab. Hvis du har det sådan, kan du gå ind på http://heartfulnessmeditation.dk. Her ligger en let tilgængelig instruktion i afspænding og i hjertemeditation. Og her kan du også få kontakt med en instruktør. 

Formål

Heartfulness meditation er meditation på din indre kilde til Lys og Liv. Formålet er, at du skaber større mulighed for at forene dig med det basale i livet og det at eksistere som menneske og medmenneske.

Det åbner en mulighed for, at du bliver mere fortrolig med din egen sensitivitet og får større tillid til den, så du lettere kan finde vej til en livsstil, der tilfredsstiller dine inderste ønsker. 

Intro i heartfulness-meditation

Jeg tilbyder at meditere sammen med dig og at være nærværende partner i din ansøgning af, hvad heartfulness meditation er for dig, og hvordan den kan passes ind i dit liv.

Jeg tilbyder, at vi kan følge vores meditationspraksis op. Det kan være med nogle få ord eller med:

- En dialog med erfaringsudveksling

- Nonverbale udtryksformer som supplement når ordene ikke rækker

- Støtte til integration af meditation i din hverdag. Det kan være ved sms/tele-meditationsaftaler om fælles meditationstider og feedback. Det kan være ved at kolleger eller familie er med efter aftale med dig. Eller måske du har andre ideer?

- Retreat eller foredrag på steder, du foreslår

- Adgang til de faciliteter, som foreningen SRCM Danmark råder over i Danmark og internationalt. Det kan være læsestof eller møder, måske kortere eller længere ophold på et meditationscenter, eller det kan være et besøg på en international konference. Se fx http://conference.heartfulnessinstitute.org/new-jersey/ om konferencen, der blev afholdt på New Jersey 2016 med Kamlesh Patel, der er fungerende leder af Heartfulnessmeditation, og hvor Gabrielle Bernstein var inviteret med som taler.

BETALING NEJ TAK - og:

hvis du får lyst til at give noget til gengæld, håber jeg, at du vil fortælle mig, hvordan du oplever meditationen dagbogsnoter og/eller vil deltage i en systematisk erfaringsopsamling og evidensvurdering af heartfulness meditation.

Hvorfor heartfulness-meditation

Jeg har mediteret siden 1986 og tilbyder heartfulness/hjertemeditation, fordi det er grundlaget for Livet i mit liv. Uanset hvad jeg ellers har lavet, har det givet mig et sjæleligt tilholdssted. Det har gjort det lettere at kombinere arbejde og privatliv, og lettere at håndtere eksistentielle kriser samt at bestemme retning og omfang for den hjælp, jeg selv er nødt til at tage imod, når jeg har brug for en hånd til at komme videre. 

Meditationen er en lysmeditation med hjertet i fokus. Fremgangsmåden er enkel i sig selv, men har mange nuancer. Den er findyrket af en perlerække af indiske mestre - og alligvel har jeg en oplevelse af, min meditationspraksis har gjort det lettere for mig at forbinde mig med både kristendom og shamanistiske traditioner for åndelig praksis.